al contingut a la navegació Informació de contacte

Serveis socials

IMMIGRACIÓ

El Pla de Ciutadania i de les Migracions  és un servei integral de polítiques migratòries dirigit a tots els municipis del Solsonès.

  • Servei de Primera Acollida: es pretén acollir als nouvinguts que arriben al Solsonès per tal que assoleixin plena autonomia. S’ofereixen cursos per aprendre l’idioma, de coneixement de l’entorn i de coneixements laborals.
  • Assessorament tècnic a l'hora de gestionar el fet migratori en cada municipi.
  • Formació: des del Pla s'ofereix formació adreçada als professionals que atenen a la població nouvinguda i també a la població immigrant per tal de garantir la igualtat d'oportunitats.
  • Sensibilització: s'impulsen projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la població amb l'objectiu de tractar diferents aspectes vinculats al fet migratori.
  • Espai de trobada: es promouen diferents actuacions per tal de facilitar la interrelació entre nouvinguts i persones que ja fa temps que resideixen a la comarca (tallers per a pares i mares...).
  • Entitats: es manté contacte freqüent amb les entitats per assessorar-les en temes diversos, com dissenyar projectes per acollir-se a subvencions o l'assessorament en la creació d'associacions.

Per contactar amb el Pla de Ciutadania i de les Migracions podeu fer-ho per telèfon 973 48 32 34 (ext. 119) o per correu electrònic lluisa.camps@elsolsones.cat

 

DONA (Servei Informació i Atenció a la Dona) SIAD

El SIAD del Solsonès és un servei adreçat a les dones del Solsonès que ofereix informació i assessorament en aquells temes que els són d’interès i facilita el seu accés als diferents recursos del territori. Alhora, treballa amb les entitats i els ajuntaments de de la comarca promovent accions de sensibilització social, de prevenció de la violència masclista i d’impuls de les polítiques de dones i igualtat.

Protocol bàsic d’actuacions en els casos de violència de gènere a la comarca del Solsonès

Aquest Protocol inclou un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats en la lluita per a l’erradicació de la violència masclista.  

Per contactar amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones podeu fer-ho per telèfon 973 48 32 34 (ext.157) o bé per correu electrònic siad@elsolsones.cat

  

SAI (Servei d’Atenció Integral)

Es tracta d’un Servei d’Atenció Integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones LGBTIQ+, les seves famílies i tothom que necessiti informació, assessorament o acompanyament en relació a la temàtica que ens ocupa. El servei també promou la sensibilització i la formació d’una manera transversal per poder erradicar la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere.

Per contactar amb el Servei d’Atenció integral (SAI) podeu fer-ho de 9.30 h a 11.30 h per telèfon 973 48 32 34 (ext.155) o bé per correu electrònic sai@elsolsones.cat