al contingut a la navegació Informació de contacte

Urgència social

  • FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL. Va ser impulsat per l’Ajuntament de Solsona l’any 2008. Es porta a terme gràcies a la coordinació i treball conjunt de Creu Roja, Càritas Arxiprestal, Ajuntament de Solsona i Consell Comarcal. A través d’aquest projecte es gestiona el Rebost Solidari (banc aliments), ajuts per a l’habitatge, subministraments, medicaments... i els Horts socials.
  • POBRESA ENERGÈTICA. La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estipula que les companyies de subministraments han de comunicar als serveis socials les persones que poden ser susceptibles de talls per impagament, les quals tenen dret a la valoració d’informe per evitar el tall de subministrament per risc d’exclusió residencial. També s’ofereixen ajuts  econòmics puntuals.
  • AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. Són ajuts puntuals que s’adrecen a persones o famílies que es trobin en una situació puntual o més permanent de risc d’exclusió social i que compleixin amb els requisits per accedir a cada tipus d’ajut segons la normativa aprovada. Aquests ajuts resten subjectes a la disponibilitat de dotació pressupostària.