al contingut a la navegació Informació de contacte

Transport adaptat

És un servei destinat a facilitar el transport, adaptat al grau de necessitat de la persona usuària, per accedir als Serveis Socials especialitzats de la comarca.

S’adreça a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat on consti a més que superen el barem de mobilitat reduïda o el barem d’acompanyant. En el cas de les persones grans que són usuàries de centre de dia i que no disposen de barem de mobilitat reduïda o barem d’acompanyant, podran optar per ser usuàries del servei de transport adaptat si tenen reconegut un diagnòstic de demència degudament acreditat mitjançant informe mèdic.

A més, la persona usuària haurà de tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública ubicat al Solsonès, segons la Cartera de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.