al contingut a la navegació Informació de contacte

Serveis socials bàsics Solsonès

Els Serveis Socials Bàsics (SSB) del Solsonès constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el nivell més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Es presten per mitjà d'un equip multidisciplinari que compleix les funcions següents:

  • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
  • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de la comarca.
  • Informació, orientació i assessorament de recursos socials.
  • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies i grups.
  • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que es determinin reglamentàriament.
  • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
  • Treball social comunitari.
  • Tramitació de propostes de derivació a serveis d'atenció especialitzada.

Persones destinatàries

Totes les persones que viuen al Solsonès i, especialment, aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

CONTACTE: telèfon 973483234, serveis.socials@elsolsones.cat

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h