al contingut a la navegació Informació de contacte

Infància

PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

 

Atenció als menors en risc social (0-18 anys)

El programa de serveis socials d’atenció a la infància i adolescència en risc atén la població de 0 a 18 anys que es troba en situació de risc social i les seves famílies. Treballa per prevenir l’exclusió social, dona suport als menors i a les seves famílies, ajuda a potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització i a compensar les deficiències familiars, educatives i socials dels infants i adolescents en situació de risc social.

 

El Servei d’Intervenció Socioeducativa, El 6

És un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les mancances socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball amb la  família, el treball en xarxa i amb la comunitat. Atén infants i adolescents de 0 a 18 anys.

 • Espai Cucanya: 0-3 anys
 • Espai Baldufa: 3-5 anys
 • Espai de 6 a 18 anys distribuïts en grups de diferents franges d’edat
C/ Llobera, 14. 25280 Solsona
elsis@elsolsones.cat / 973 48 34 65
instagram.png el6_solsones

Intervenció socioeducativa a domicili

La intervenció educativa en l’àmbit familiar són totes aquelles estratègies, activitats, compromisos, tallers, acompanyaments que es duen a terme amb una família i els seus integrants per ajudar a resoldre de manera activa i protagonista moments i carències de diferent índole que no afavoreixen un desenvolupament integral de cadascun dels membres de la família.

La intervenció educativa en l’àmbit familiar des de Serveis Socials Bàsics depèn de dues condicions:

 • En primer lloc, ha de ser una família en seguiment per part de serveis socials, amb expedient obert i amb la qual es cregui oportú un treball específic familiar.
 • Per altra banda, cal el consentiment de la família al fet que un educador/ora pugui intervenir en el seu cas ja sigui en el domicili o en un altre espai.

 

Ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques (3-16 anys)

Els ajuts individuals de menjador escolar, gestionats pel Consell Comarcal del Solsonès, estan dirigits als alumnes empadronats als municipis de la comarca del Solsonès matriculats a centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària i secundària de la mateixa comarca, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Ajuts individuals

 • Ajuts individuals per a activitats escolars, extraescolars i llar d’infants
 • Ajuts per a despeses escolars

Protocol bàsic d’actuacions en el maltractament i abusos sexuals de menors a la comarca del Solsonès

Els Serveis Socials Bàsics del Solsonès es regeixen pel Protocol per a la intervenció en xarxa de les situacions de risc i/o maltractaments a la infància i adolescència. Un protocol signat el 2014 i que aglutina totes les poblacions de la província de Lleida.

Els grans objectius que es pretenen assolir amb l’establiment d’un protocol d’actuació en situacions de risc i maltractament infantil i adolescent són:

 • Millorar la unificació de criteris d’actuació en l’atenció professional a infants i adolescents en situacions de risc i maltractament per mitjà de la coordinació entre serveis.
 • Incrementar i millorar la detecció de situacions de risc i maltractament en la infància i l’adolescència a la comarca.
 • Millorar la prevenció de situacions de risc i maltractament en la infància i adolescència.

Projectes comunitaris

La finalitat de I'acció educativa en el medi obert és incorporar I'infant i adolescent dins del procés social i oferir-li els mitjans necessaris que Ii permetin prendre consciència crítica de la seva situació i, alhora, de totes les alternatives que se li presentin des del seu entorn, perquè d'aquesta manera tant el jove com la comunitat que I'acull entrin en una forma d'entesa i relació més enriquidora.

Actualment hi ha dos projectes comunitaris impulsats per l’Ajuntament de Solsona:

 • Activitats Camp del Serra i camp de futbol de Solsona

És una activitat coordinada amb Fundació Social del Barça, que dura dues hores el dimarts i el dijous, i es realitza durant el curs escolar. 

Hi ha dos monitor de futbol i l’educador de Serveis Socials fa un seguiment setmanal del desenvolupament conjuntament amb la coordinació de FutbolNet.

Una primera part de l’activitat és socioeducativa. És una primera part dinàmica, no gaire extensa, com a escalfament per desenvolupar l’activitat. Es duen a terme tot un seguit d’activitats que fomenten valors per la convivència:

 • Jocs cooperatius
 • Jocs interculturals
 • Jocs sensorials
 • Jocs emocionals
 • Jocs d’animació

Posteriorment es realitza l’activitat de futbol. Aquesta activitat té un objectiu socioeducatiu, no competitiu. És clar que busquem la millora en la tècnica i en les condicions esportives, però en aquest projecte es posa més èmfasi en tot allò socioeducatiu que puguem relacionar amb el futbol. Tractarem de treballar aspectes individuals en el col·lectiu i així fer comunitat.

 • Activitat Skatepark

Sota la línia de recuperar els espais públics per la convivència comunitària obrim aquest espai per reivindicar espais segurs i de confiança.

L’activitat dura una hora i mitja. Hi ha un coordinador i un tècnic especialitzat. Des de serveis socials hi ha seguiment. L’activitat es realitza d’octubre a desembre, els dilluns i els dimecres de 17.30 a 19 hores.