al contingut a la navegació Informació de contacte

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels portaveus dels grups polítics amb representació comarcal i presidit per la presidenta del Consell Comarcal ddel Solsonès.

La seva funció és assessorar a la presidència en les qüestions relatives a l’ordre del dia de les sessions del ple, així com en les aquelles qüestions respecte de les quals requereixi l’esmentat assessorament.

Actualment la Junta de Portaveus està integrada per:

  • Jordi Selga i Feixas (CM)
  • Xavier Castellana i Gamisans (ERC-AM)
  • Marc Barbens i Casals (Independents del Solsonès)
  • Marc Barrera i Colilles (CUP)