al contingut a la navegació Informació de contacte

Consell d'Alcaldies

El Consell d'Alcaldies del Solsonès està integrat per la presidència, que durant el mandat 2019-2023 recau en l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, per la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i per les alcaldies dels altres catorze municipis de la comarca del Solsonès.

És un òrgan d’impuls, projecció i consulta sobre els assumptes que afecten la comarca i informa sobre aquelles propostes que determina la normativa legal vigent.

 

COMPETÈNCIES DEL CONSELL D'ALCALDIES

Segons l'article 136 del Reglament Orgànic Comarcal (ROC) les competències que pertanyen al Consell d'alcaldes i alcaldesses són les següents:

a) Formular propostes per resoldre problemes administratius que els afectin.

b) Emetre informes sobre matèries de competències comarcals.

c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a la problemàtica i funcionament dels serveis públics que gestionin.

d) Proposar solucions o sistemes alternatius supramunicipals i la seva forma de gestió o altres formes associatives per a finalitats d'interès públic concorrents.

e) Ser informat del Pressupost de la Corporació i, si escau, dels programes comarcals anuals.