al contingut a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Òrgans de govern del Consell Comarcal del Solsonès

Aprovació d'indemnitzacions i dietes a percebre pels membres de la corporació segons acord plenari de data 25 de juliol de 2023