al contingut a la navegació Informació de contacte

Termini fins el 31 de gener per demanar ajudes d’accessibilitat a l’habitatge

Les ajudes van destinades a persones de 70 anys o més anys o persones amb discapacitat o situació de dependència

DIMECRES 11 GENER 2023

 

L’ajuda s’adreça a les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges, en els termes establerts als articles 7.1.a) i b) del Reial decret 1100/2021, de 10 de desembre,  en que hi resideixi alguna persona que hagi complert els 70 anys o tingui reconeguda legalment la discapacitat o es trobi en situació de dependència. El termini per presentar les solicituds finalitza el 31 de gener de 2023, inclòs, mentre que les obres s’han d’haver finalitzat amb anterioritat al 31 de març d’aquest 2023.

 

Documentació necessària i requisits dels edificis per optar a l’ajuda

 

La documentació que cal adjuntar i els requisits necessaris venen determinats en la resolució TER/3532/2022, de 7 de novembre de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

 

Import de la subvenció

 

Pel què fa a l’import de la subvenció, per a les actuacions d’accessibilitat en zones comunes dels edificis d’habitatges, és el 75% del pressupost protegible. Per a les actuacions d’accessibilitat a l’interior dels habitatges, és el 100% del pressupost protegible amb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en el cas que a l’habitatge hi resideixi una persona amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% o amb una dependència reconeguda del 100 %. En aquests casos el límit de subvenció màxima atorgable serà de 10.000 euros i de 15.000 euros, respectivament.

 

Per dubtes o més informació, us podeu adreçar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Solsonès, de les 8 del matí fins a les 3 del migdia, o bé telefonant al 973 48 20 03.