al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal del Solsonès és el primer del país que se suma a la campanya 0,5% de l’IBI impulsada per la XCN

DISSABTE 13 MARÇ 2021

Atès que l’ens no recapta Impost sobre Béns Immobles però creu escaient adherir-se al projecte, el Ple aprova destinar el 0,5% de l’import íntegre anual del Fons de Cooperació Local ordinari a projectes de conservació del medi natural

 

El del Solsonès és el primer consell comarcal del país que se suma a la campanya 0,5% de l’IBI impulsada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), amb una petita variació en el concepte de l’aportació donat que l’ens no recapta IBI, però sí percep regularment l’anualitat del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) ordinari. En aquest sentit, el Ple ha aprovat per unanimitat la moció per destinar, amb caràcter permanent i per anualitats, el 0,5% de l’import íntegre del FCLC ordinari que percep a projectes de conservació del medi natural ─enguany són uns 4.000 euros─, com ho són les activitats per protegir-lo i per mantenir la bona salut de la funcionalitat ecològica, les activitats d’avaluació i millora de l’estat de conservació de la flora, la fauna, els hàbitats naturals i semi-naturals i els ecosistemes, la restauració i manteniment dels espais agroforestals de qualitat, els hàbitats singulars i els espais d’interès natural d’ús públic. Alhora, una de les propostes acordades és dur a terme accions de millora de l’entorn natural mitjançant l’educació i la sensibilització ambientals, i la implicació de les organitzacions socials en el desenvolupament de projectes de conservació en l’àmbit comarcal.

El projecte sorgeix a partir de la iniciativa de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental de destinar una petita part de l’IBI a projectes de conservació del medi natural municipal (actualment en la major part dels casos és el 0,5%). Atès que l’IBI és un impost directament vinculat a la transformació del sòl i grava el valor dels béns immobles rústics i urbans, té tot el sentit que sigui una de les fonts de recursos que ajudi a reequilibrar el territori i garanteixi la conservació del medi natural. Amb l’adaptació del projecte que ha acordat el Consell del Solsonès, per mitjà d’una petita part del Fons de Cooperació Local ordinari, el vicepresident de l’ens, Marc Casabosch, ha assenyalat que “garantim una dotació pressupostària regular per poder desenvolupar projectes a mig i llarg termini, i reforcem la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar i reduir el nostre impacte sobre el medi que ens acull i ens regala la vida, amb el canvi de dinàmiques d’una comunitat implicada”. Per tal de fer un pas més i seguir sumant esforços en benefici del bé comú, un altre dels acords presos és trametre la moció aprovada pel plenari a tots els consells comarcals de Catalunya convidant-los a aprovar-la i adherir-se a la iniciativa.