al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Oficina del Consumidor porta a terme més de 1.100 actuacions durant l’any 2020

DIMECRES 10 MARÇ 2021

L’Oficina comarcal d’informació al Consumidor, va fer 1.185 actuacions l’any 2020. Pel què fa a les consultes (953), van superar les de l’any 2019 (915). En quan al nombre de reclamacions, aquestes va superar el centenar (108) si bé es va quedar per sota de les de l’any 2019 (134). Pel què fa a les queixes, s’han rebut les mateixes que els darrers dos anys (2), mentre que les denúncies han passat de 7 a 3. Un altra actuació que s’ha reduït a la meitat són els arbitratges, que han passat de 24 casos l’any 2019 a 12 durant l’any 2020.

Pel què fa al volum de consultes, ocupen en primer lloc les relacionades amb les telecomunicacions (32%), seguides, en segon lloc, del transport aeri (19%) com a conseqüència de les cancel•lacions derivades de l’afectació de la COVID-19. Val a dir que en el període de pandèmia s’està notant un augment de les reclamacions relacionades per compres per internet, les quals acumulen un 14% de les consultes.

El servei que dona l’Oficina del Consumidor del Solsonès és un servei que presta el Consell Comarcal del Solsonès. És totalment gratuït i ofereix informació i assessorament al consumidor sobre els seus drets, tramita les reclamacions, denúncies i queixes i també assessora a les empreses sobre temes de consum (fulls de reclamacions, codi de consum...).