al contingut a la navegació Informació de contacte

L’estudi d’habitatges del Solsonès constata l’existència de 511 habitatges buits, la meitat dels quals està en ruïna

L’estudi engloba tots els municipis de la comarca llevat de Castellar de la Ribera, la Molsosa, Navès, Riner i la part del Vinyet de Solsona, que no han aportat dades

DILLUNS 03 ABRIL 2023

Davant la situació dels darrers anys, on s’ha fet palès l’increment de les dificultats d’accés a l’habitatge a la comarca del Solsonès, i amb uns preus de lloguer que han anat augmentant amb una oferta limitada d’habitatge de lloguer assequible, el Consell Comarcal del Solsonès, gràcies a una subvenció de la Diputació de Lleida, va encarregar, a la cooperativa Lluerna Arquitectura, un estudi de la disponibilitat d’habitatge al Solsonès per tal de poder copsar la realitat a partir de la qual poder prendre decisions i definir estratègies i polítiques d’habitatge per solucionar aquesta problemàtica.

 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge ha de ser el següent pas de l’ens comarcal - en col·laboració amb els ajuntaments - per tal de donar resposta a algunes de les mancances i necessitats detectades.

 

Aquest estudi s’ha pogut portar a terme a tots els municipis menys a Navès, Castellar de la Ribera, Riner, la Molsosa i la part del Vinyet de Solsona (Solsona ja disposa d’un estudi d’habitatges del nucli urbà), ja que els ajuntaments corresponents no han aportat les dades necessàries per a la seva anàlisi.

 

A partir de l’estudi de la informació dels municipis que hi ha participat se n’han extret el següents resultats i conclusions:

 

511 habitatges buits

 

La part analitzada del Solsonès té 511 habitatges buits i d’aquests, un 80% dels quals es localitza en masies disseminades. Dels habitatges no habitats, un 49,51% estan en ruïna i és el municipi d’Odèn el que concentra el major percentatge d’habitatges en ruïna, amb un 30% del total.  

 

Pel què fa a la concreció per municipis, Pinell és el municipi que té el major percentatge d’habitatges buits de tota la comarca (46%). Els municipis d’Odèn (38%) i Lladurs (34%) també tenen un alt percentatge de parc vacant, mentre que per altra banda, els municipis de La Coma i la Pedra, Llobera i Olius són el que tenen menys percentatge d’habitatges buits, al voltat del 5%.

 

Els 511 habitatges buits signifiquen un 13% del parc d’habitatge principal. D’aquests 511 habitatges podem considerar que 4 es troben en procés de mobilització ja que s’hi estan executant obres de reforma, 56 habitatges es troben actualment en venda i només 9 en lloguer. Finalment, 253 habitatges es troben en situació de ruïna i 216 habitatges no estan mobilitzats.

 

 

Tinença i lloguers

 

Pel que fa a la tinença d’habitatge de la comarca, prop del 65% dels habitatges principals són de propietat mentre que el 25% estan llogats. La resta (10%) corresponen a altres règims de tinença (masoveria, cessió...).

 

S’han detectat 12 grans tenidors que disposen del 6% del parc d’habitatge total de la comarca. La resta (94%), pertanyen a petits tenidors, la majoria persones físiques.

 

Pel què fa al preu del lloguer actual és molt variable segons el municipi, a Solsona ronda els 380 €/mes i a la Coma i la Pedra els 620 €/mes. Tot i així és molt inferior a la mitjana catalana (780 €/mes). Pel què fa a la demanda d’habitatge de lloguer assequible és molt superior a l’oferta disponible. Actualment només hi ha nou habitatges en lloguer disponible publicitats a les xarxes i a les immobiliàries locals.

 

L’estudi adverteix que la manca d’habitatges disponibles en règim de lloguer pot portar a incrementar fortament el preu a causa de l’alta demanda i poca oferta. També dona una gran importància al fet de donar ús als habitatges buits, i remarca l’important potencial per a la generació d'habitatge assequible, alhora que la seva activació permetrà que compleixin la seva funció social, i evitarà que es donin fenòmens de degradació de l'entorn i de creació de zones sense activitat i per tant sense manteniment.

 

Altres xifres d’interès

 

  • L’1,5% dels habitatges de la comarca estan en venda, i d’aquests el 85% se situen a Sant Llorenç de Morunys i a la Coma i la Pedra.
  • El 7,1% dels habitatges de la comarca estan en ruïna i el 30% d’aquests es situen a Odèn.
  • El 29% dels habitatges buits construïts es situen al municipi de Sant Llorenç de Morunys.
  • Pinell té el major percentatge d’habitatges buits construïts de tota la comarca, el 25,6% del parc municipal, convertint-se en un lloc d’oportunitat.
  • La Coma i la Pedra, Llobera i Olius són els municipis amb menys percentatge d’habitatges buits comarcals, al voltat del al 5%.
  • Odèn, Clariana de Cardener, Lladurs i Pinell, tenen entre el 34% i el 47% d’habitatges buits al municipi.

 

Estat de conservació dels habitatges buits

 

El parc vacant d’habitatge al Solsonès es troba força envellit i requereix majoritàriament inversions inicials per a la seva reactivació. Un 78% dels habitatges amb indicis de desocupació presenten un mal estat de conservació. No obstant, el 19% presenta un bon estat de conservació i es podrien mobilitzar amb certa facilitat. Només en un 2% dels casos la reactivació dels habitatges podria ser immediata, ja que actualment es troben en obres.

 

Diferents necessitats d’habitatge assequible

 

Es distingeixen tres vies diferenciades de necessitat d’habitatge al Solsonès:

 

Curt termini

Disposar d’allotjament per les persones en risc d’exclusió residencial que es troben en situacions de vulnerabilitat i d’emergència econòmica, que necessiten un reallotjament imminent, que manifesten dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer per la via convencional: unitats familiars o persones soles econòmicament vulnerables, unitats monoparentals amb infants, sense ingressos o amb ingressos inferiors a 600€ mensuals, víctimes de violència de gènere o víctimes de desnonaments.

 

Curt-mig termini

Persones sense risc d’exclusió residencial: joves amb voluntat d’emancipació,  creació de nous nuclis familiars, canvi d’habitatge per causes laborals o per conciliació o cures familiars.

 

Mig-llarg termini

Es podrien considerar polítiques d’habitatge a mig/llarg termini que anessin de la mà amb un foment responsable de la rehabilitació, conservació i millora del parc existent i del patrimoni del Solsonès, potenciant estratègies com la masoveria urbana, cessions d’ús, cooperatives d’habitatge, facilitat de normativa urbanística, facilitat de divisió horitzontal de masies.

 

El conseller comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, Xavier Castellana, ha destacat el potencial que ofereixen els habitatges buits de la comarca i que “no podem expulsar la nostra gent per falta d’accés a l’habitatge”. Castellana ha afegit que “a la nostra comarca ja es garanteix el dret a l’habitatge en els casos d’emergència social; ara cal poder garantir aquest dret en totes les etapes de la vida com són l’emancipació, constitució de nous nuclis familiars, mobilitat laboral o conciliació i cures, per exemple.”

 

Els resultats d’aquest estudi es poden consultar a la web del Consell Comarcal del Solsonès, www.elsolsones.cat, a l’apartat d’Actualitat.