al contingut a la navegació Informació de contacte

Ja es poden sol·licitar ajudes per activitats extraescolars, culturals i socials a la comarca del Solsonès

El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dia 28 de juny

DIMECRES 10 ABRIL 2024

A partir d'avui, les escoles i associacions de famílies (AFA’s) del Solsonès i les persones i entitats, ja poden sol·licitar ajudes per activitats extraescolars, culturals i socials. Les ajudes estan destinades a cobrir despeses per activitats extraescolars i activitats culturals i de caire social que es desenvolupin durant l'any 2024 a la comarca del Solsonès.

 

Les sol·licituds es poden fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Solsonès (https://www.seu-e.cat/web/ccsolsones) fins al dia 28 de juny de 2024.

 

Per a les escoles i AFA’s, aquestes ajudes representen una oportunitat per finançar activitats que fomentin el desenvolupament integral dels alumnes, mentre que per a les entitats culturals i socials, suposen un suport per dur a terme les seves iniciatives i enfortir la vida cultural de la comarca.

 

Les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes estan detallades en els documents indicats en la seu electrònica del Consell Comarcal del Solsonès, els quals estableixen els requisits que han de complir els beneficiaris, els criteris de valoració i altres aspectes rellevants del procediment.

 

En el cas de les activitats extraescolars, s'ha fixat un import màxim de 250 euros per entitat, mentre que per a les activitats culturals i socials, els imports varien segons el tipus d'activitat.

 

La concessió d'aquests ajuts està subjecta a la disponibilitat pressupostària del Consell Comarcal del Solsonès, i es realitzarà mitjançant el sistema de concurrència competitiva, valorant-se aspectes com la projecció de l'activitat a nivell comarcal, la innovació, l'impacte social i altres criteris.

 

Es fa una crida a les entitats i a les persones interessades a presentar les seves sol·licituds d'ajut abans de la data límit establerta, seguint les indicacions i requisits establerts en les bases reguladores.

 

Per a més informació sobre el procediment de sol·licitud i les bases reguladores, es pot consultar el web del Consell Comarcal del Solsonès.