al contingut a la navegació Informació de contacte

Es presenta el Pla comarcal d’envelliment km0 del Solsonès

El pla defineix les accions a impulsar durant els propers anys per fer possible un envelliment de qualitat que tingui en compte la diversitat d’interessos i situacions de les persones grans així com el caràcter rural de la comarca.

DIJOUS 06 JULIOL 2023

El dimecres 28 de juny el Consell Comarcal del Solsonès va acollir l’acte públic de presentació del pla comarcal de l’envelliment km0 del Solsonès, amb l’assistència d’una trentena de persones entre gent gran, representants municipals, empreses i professionals del sector de la gent gran.

 

Un treball inicial a finals de l’any passat

 

A finals del 2022 es va iniciar l’elaboració de la diagnosi de l’envelliment de la comarca del Solsonès que ha permès aproximar-se a la situació de les persones de més de 65 anys de la comarca. Aquesta diagnosi s’ha elaborat de manera participada, a través de diferents espais adreçats a professionals, empreses, entitats, ajuntaments i a persones de més de 65 anys, recollint les seves aportacions. A partir de la diagnosi s’ha identificat l’escenari de futur desitjat pel que fa a l’envelliment al Solsonès, i s’ha definit l’estratègia a seguir per assolir-lo. Així, el Pla comarcal d’envelliment km0 del Solsonès pretén l’impuls d’actuacions de manera proactiva per a la millora de la qualitat de l’envelliment amb una mirada centrada en la persona, que doni resposta a les diferents necessitats i interessos del col·lectiu de les persones de més de 65 anys i que s’adeqüin a la realitat territorial de la comarca caracteritzada per la dispersió de la població en nuclis i masies. Aquestes actuacions s’han d’adreçar a millorar la qualitat de l'envelliment de les persones grans però sobretot a potenciar les seves capacitats, aprenentatges i experiències.

 

 

El pla s’estructura entorn a 6 línies estratègiques, 15 projectes i 51 accions a implementar en el període 2023-2027.

 

Les 6 línies estratègiques del pla

 

  • Accions de coordinació, seguiment i avaluació del pla.
  • Accions encaminades a fomentar l’envelliment actiu i la participació i dinamització comunitària de la gent gran.
  • Accions orientades a aproximar, descentralitzar i millorar els serveis per poder fer possible un envelliment al domicili o a l’entorn proper.
  • Accions encaminades a fomentar el bon tracte i a prevenir situacions de solitud no desitjada.
  • Accions per fer més accessibles a les persones grans de la comarca determinats serveis de salut, de mobilitat, d’habitatge i digitals.
  • Accions orientades a millorar la professionalització i l’ocupació de les persones treballadores en l’àmbit de les cures i de l’economia silver.

 

El procés d’elaboració d’aquest pla, que ha de suposar una àmplia implicació de tots els agents, ha estat una iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès. La coordinació i redacció l’ha dut a terme la cooperativa Raiels. Aquesta acció està subvencionada pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i amb Fons Next Generation.