al contingut a la navegació Informació de contacte

Es pavimenta un tram del camí de la ribera Salada

DIMECRES 30 NOVEMBRE 2022

S’ha actuat en un tram de vuit-cents metres de Lladurs, amb un cost d’uns 65.000 euros

 

El Consell Comarcal ha enllestit aquest mes de novembre la millora d’un tram del camí de la ribera Salada corresponent al terme municipal de Lladurs.

 

L’import de les obres, que han ascendit a 65.191,92 euros, ha consistit en aplicació de subbase de tot-ú, estesa i compactada, amb reg d’imprimació asfàltic i pavimentació amb mescla bituminosa (aglomerat). L’actuació s’ha dut a terme al llarg de 804 metres per 4 metres d’amplada, partint de l’inici del camí per la banda del Pont del Clop fins més enllà del pont d’accés a la masia Inglabaga.

 

Aquesta obra forma part del conjunt d’actuacions finançades amb 737.000 euros per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i el Litoral del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, portades a terme aquest 2022.