al contingut a la navegació Informació de contacte

El Solsonès fa un pas endavant en el seu compromís feminista

DIMECRES 26 GENER 2022

El ple del passat 20 de gener va aprovar el IV Pla comarcal de polítiques feministes amb 120 actuacions per desplegar en els propers quatre anys

Posar en valor els treballs de cures, impulsar més accions que interpel·lin als homes per repensar determinats models de masculinitat i tenir en compte totes les capes de desigualtat que ens afecten més enllà del gènere són algunes de les apostes del IV Pla comarcal de polítiques feministes per a la igualtat de gènere al Solsonès 2022-2025.

El pla s’ha elaborat a partir de l’avaluació de l’anterior pla, d’una diagnosi sociodemogràfica de la comarca i dels resultats de l’enquesta en línia que es va fer a la població del Solsonès a finals del 2020 i que tenia per objectiu copsar l’impacte de la Covid-19 en la població del Solsonès.

La sensibilització social que permeti detectar situacions de desigualtat i generar alternatives de canvi és un dels principals objectius del nou pla que, per primera vegada, deixa d’anomenar-se “polítiques de dones” i passa a anomenar-se “polítiques feministes” ja que com explica Xavier Castellana, conseller comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminismes el feminisme és un moviment transformador que ens interpel·la a tots i totes i ens marca una sèrie de transformacions per a un nou ordre social basat en l’equitat i el benestar”.

Les violències masclistes, punta de l’iceberg d’un sistema desigual

Les violències masclistes en les seves diverses tipologies són freqüents en les vides de les dones i una prioritat dins del pla comarcal. De fet, en l’enquesta realitzada a la població del Solsonès, el 27% de les dones enquestades asseguraven haver patit algun tipus de violència al llarg de els seves vides. Pel que fa la tipologia, un 50% assenyalen violència psicològica i un 31% violència sexual. Pel que fa als àmbits, destaca l’àmbit de la parella i les relacions afectives en un 43% dels casos.

El nou pla fa una aposta per un abordatge integral que tingui en compte la prevenció, l’atenció i la recuperació de les dones que la pateixen. En aquesta línia cal destacar el desplegament de la “Campanya Impensables” i l’elaboració d’un nou protocol per a l’abordatge de les violències masclistes al Solsonès.

Generar un major impacte de les actuacions i que arribin a més persones 

Una altra de les novetats del nou pla és la incorporació de valors operatius que tenen per objectiu maximitzar l’impacte de les accions que es duguin a terme. Aquests valors són la creativitat, la comunicació, la proximitat i la cooperació.

En aquesta línia cal revisar la comunicació per tal que sigui més efectiva, descentralitzar les activitats per acostar-les al màxim de persones i estrènyer les xarxes de col·laboració entre entitats i administracions del territori.  Com afirma Maribel Bella, tècnica del SIAD i d’igualtat del Consell Comarcal del Solsonès “La prioritat no es centra només en fer més, sinó en que allò que es faci tingui el màxim de resultats i impacte”.