al contingut a la navegació Informació de contacte

El departament de Salut i el Consell Comarcal del Solsonès signen el protocol d’intencions per a transformar el CSS

El protocol estableix que Salut Catalunya Central assumirà la titularitat del CSS, comptant amb la integració dels dispositius, l’equipament i els professionals dependents fins ara d’aquest organisme del Consell Comarcal del Solsonès

DILLUNS 03 ABRIL 2023

El Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal del Solsonès han signat aquesta setmana el protocol d’intencions regulador de les bases de treball per a la reordenació de la prestació dels serveis públics de salut al Solsonès que presta el Centre Sanitari del Solsonès. L’ens públic que assumiria el servei és Salut Catalunya Central, organisme del Servei Català de la Salut que es va constituir fa dos anys i gestiona també l’Hospital de Berga.


El protocol té com a objectiu oferir a la comarca i als seus ciutadans el millor futur possible en matèria de salut i sanitat, millorant el Centre Sanitari del Solsonès i dotant-lo dels recursos necessaris pel seu bon funcionament. Les bases de col·laboració determinen les actuacions per a la reordenació en un període transitori que té com a primers passos la modificació dels estatuts de Salut Catalunya Central per tal d’encabir en els seus òrgans de govern els representants del Consell Comarcal del Solsonès.


Amb la signatura del protocol d’intencions s’obre també un procés per a traspassar paulatinament tant els actius com l’activitat a l’entitat Salut Catalunya Central. Per a concretar aquest traspàs es constituirà una comissió de treball per a treballar els àmbits de personal, activitat assistencial, patrimonial, economicofinancer i corporatiu i jurídic. En aquesta comissió hi seran representats el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal del Solsonès. El treball de la comissió es concretarà en un conveni amb l’objecte de regular aquest procés on hi constaran les condicions exactes per a la seva consecució.