al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal del Solsonès haurà invertit més de 3,3 milions d’euros en camins des de l’any 2011

La quantitat invertida en camins durant el període 2020 – 2023 ascendirà més de 2,3 milions d’euros

DIVENDRES 31 MARÇ 2023

El Consell Comarcal del Solsonès ha presentat les inversions efectuades en els diversos camins de la comarca des de l’exercici 2011, l’import de les quals ascendirà a 3.335.516,90 € amb les obres previstes aquest 2023, això sense tenir en compte el repassat de camins de terra ni l’escampat de graves.

 

Amb la voluntat de poder adequar la inversió en cada municipi segons la seva superfície, l’ens comarcal ha presentat el balanç dels darrers anys i una proposta pel 2024, segons la qual, la inversió a finals de l’exercici 2024 situaria a tots els municipis en igualtat de condicions pel que fa a inversions rebudes en camins segons la seva superfície sobre la comarca i amb un volum d’inversions de més de 4,1 milions d’Euros pel període 2011-2024.

 

Igualar les inversions a tots els municipis

 

Des del Consell Comarcal del Solsonès, s’ha explicat que, amb aquest criteri, i tenint en compte les inversions efectuades, s’ha perseguit equiparar la inversió a tots els municipis en funció de la seva superfície dins de la comarca, una correlació que es considera ètica i justa, ja que així “tots els municipis hauran rebut inversions en funció de la seva extensió”.

 

Aquesta proposta, que respon a la visió de la legislatura de fixar uns criteris que busquin l’equitat, dona resposta a les necessitats de les persones que viuen al territori amb una millora de les vies que faciliten el trànsit i en milloren la seguretat, i deixen un llegat i una planificació que, fins aleshores, havia estat orfe a la institució i que obre el pas a nous plantejaments.

 

Aquests haurien de passar per una distribució dels recursos en funció dels quilòmetres de camins de titularitat municipal i no tant en funció de la superfície del municipi, però per això cal que els ajuntaments desenvolupin els seus inventaris de camins, obligatoris per llei, pels qual el Consell ja ha mantingut converses amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya per tal que es pugui trobar el finançament necessari per portar-los a terme.