al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal contracta un tècnic de suport a l’ocupació juvenil

El tècnic prestarà serveis a l’Oficina Jove del Solsonès

DIMECRES 21 FEBRER 2024

El Consell Comarcal del Solsonès ha incorporat un professional que desenvoluparà les tasques de suport a l’ocupació juvenil, i que estarà ubicat a l’Oficina Jove del Solsonès.

 

El Consell Comarcal del Solsonès és beneficiari del nou Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil. Aquest nou programa que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té com a principal objectiu informar, orientar i acompanyar a les persones joves d’entre 16 i 29 anys, especialment aquelles més vulnerables de fins a 24 anys, per tal d’aconseguir que es mantinguin en itineraris formatius, afavorint així la seva transició des del sistema educatiu cap a l’àmbit laboral. El tècnic del Consell Comarcal que impulsarà les accions previstes al programa estarà ubicat principalment a l’Oficina Jove del Solsonès, tot i que durà a terme la seva activitat a tota la comarca, i treballarà de forma transversal i coordinada amb tots els dispositius i agents locals que, d’una o altra forma, inclouen als joves en el seu àmbit d’actuació: Oficina Jove, entitats locals, Oficina de Treball del SOC, centres educatius i teixit empresarial, entre d’altres.

 

El programa consta de dues grans línies d’actuació. Per una banda, consta d’un primer nivell d’informació genèrica als joves sobre tots aquells aspectes relacionats amb els itineraris formatius i el mercat laboral. També sobre els recursos i les eines que poden facilitar el seu accés al món laboral. En un segon nivell es portarà a terme un assessorament i orientació personalitzada als joves que ho requereixin, adaptat en tot moment al seu perfil, les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i les seves necessitats i expectatives.

 

Les actuacions del primer nivell inclouran sessions informatives (individuals o grupals) adreçades als joves, l’establiment de vincles i fórmules de col·laboració amb el teixit empresarial del territori, i sobretot l’actuació coordinada amb els centres educatius per tal de detectar i donar una resposta eficaç a casos d’abandonament escolar prematur. Pel que fa al segon nivell d’actuació, el de l’assessorament i orientació individualitzats, inclourà la detecció d’interessos dels joves, l’anàlisi i la millora de les seves competències, la definició d’un objectiu professional clar i realista, el coneixement de l’oferta formativa i els possible itineraris a seguir, l’anàlisi de l’entorn productiu i l’assessorament en la recerca de feina, entre d’altres. En el cas de menors d’edat o si es considera convenient, l’assessorament també es podrà orientar cap a les seves famílies.

 

El Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil es portarà a terme durant el període 2024-2026 i es preveu que contribuirà de forma significativa al desenvolupament personal, formatiu i professional d’un bon nombre de joves que, per diferents motius, es troben en situacions que dificulten la seva incorporació al mercat laboral.