al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal aprova el cartipàs i repartiment de responsabilitats entre l’equip de govern

El president de l’entitat, Benjamí Puig, tindrà dedicació exclusiva, mentre que la vicepresidenta primera, M. Claustre Sunyer, tindrà una dedicació del 50 per cent

DIMECRES 26 JULIOL 2023

El Consell Comarcal del Solsonès ha celebrat aquest dimarts el ple de cartipàs que ha dibuixat la configuració del nou govern comarcal, l’assignació de responsabilitats polítiques a cada àrea, i les retribucions o indemnitzacions que percebran els membres de la corporació.

 

El president de l’ens comarcal, Benjamí Puig (ERC), amb una dedicació exclusiva al càrrec, percebrà una retribució de 45.000,00 euros bruts anuals. M. Claustre Sunyer (CM), vicepresidenta primera i titular de l’àrea de Serveis Tècnics i personal, percebrà una retribució de 22.500,00 euros bruts anuals, corresponents a la dedicació parcial del 50 per cent de la jornada de treball, així com per altres que li puguin ser atribuïdes des de la presidència del Consell Comarcal per a la pròpia gestió de l’entitat. La resta de vicepresidències seran assumides per Jordi Selga (CM), vicepresident segon i responsable de Comunicació, portaveu de Govern, Gestió Forestal i Recursos Hídrics; Xavier Castellana (ERC), vicepresident tercer i conseller comarcal de l’àrea de Telecomunicacions, i Xavier Vilalta (CM), que assumirà la quarta vicepresidència juntament amb les responsabilitats de Turisme i Transició Energètica.

 

Pel què fa a la resta de responsabilitats, Maria Torregasa (CM) assumirà les conselleries comarcals d’Administració, Personal i suport a fires; Isabel Torres (CM), Consum; M. Carme Bofarull (ERC), Drets Socials, Igualtat i Feminisme; Sara Vilches (ERC) Educació i Cultura; Esther Espluga (ERC), Joventut i Habitatge; Joan Codina (ERC) repeteix a les àrees de Medi Ambient i Fires; Josep M. Casafont (CM), Obres i Camins; Marià Torra (CM), Promoció Econòmica i Pagesia; Marc Vila (CM), Protecció Civil i, M. Isabel Pujol (ERC) Salut i Esport.

 

Pel què fa a les indemnitzacions i dietes a percebre, els membres de la corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni parcial, percebran 100 euros per assistència a les comissions de govern del Consell Comarcal. En el cas de l’assistència a les del Centre Sanitari, l’import es fixa en 45 euros, mentre que la indemnització per assistència a la comissió de coordinació amb responsabilitat de govern s’estableix en 100 euros. L’assistència als plens del Consell Comarcal i a les Juntes del Centre Sanitari serà indemnitzada en 45 euros per sessió; a la junta de portaveus l’import serà de 70 euros.

 

Les sessions plenàries del Consell Comarcal tindran lloc el segon dijous de cada mes senar a les sis de la tarda, mentre que les del Consell d’Alcadies es duran a terme el primer dijous de cada mes senar, també a les sis de la tarda.