al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de Subvencions per a Obres d'Arranjament en l'Interior dels Habitatges per a Persones Grans de l'Any 2024

Ja es pot demanar l'ajuda del 18 de març al 28 de juny

DILLUNS 18 MARÇ 2024

Aquest dilluns 18 de març, s'obre la convocatòria de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges destinades a persones grans per a l'any 2024.

 

Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar les condicions de vida i l'accessibilitat dels habitatges per a aquest sector de la població, contribuint a la seva qualitat de vida i benestar.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que poden sol·licitar aquestes subvencions són aquelles majors de 65 anys.

 

Requisits:

- Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

- Ser propietari, usufructuari o arrendatari de l'habitatge.

- L'habitatge on s'han de realitzar les obres ha de ser el domicili habitual i permanent del sol·licitant.

 

Quantia de la subvenció:

El pressupost màxim destinat a les obres és de 8.000€, dels quals es subvencionaran fins a 4.000€.

 

Actuacions subvencionades:

Les obres subvencionades inclouen, però no es limiten a:

- Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades.

- Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.

- Adaptar l'interior de l'habitatge per a millorar l'accessibilitat, incloent-hi la substitució de la banyera per un plat de dutxa, canvis d'aixetes, adaptacions del WC o del lavabo, entre d'altres.

 

Inici de presentació:

La convocatòria s'iniciarà el 18 de Març de 2024.

 

Termini de presentació:

Les sol·licituds es podran presentar fins al 28 de juny de 2024.

 

Per a més informació i per a presentar sol·licituds, es pot contactar amb les adreces de correu electrònic habitatge@elsolsones.cat o bé consell@elsolsones.cat.

Aquesta convocatòria representa una oportunitat significativa per a millorar les condicions d'habitatge per a les persones grans, donant suport a la seva independència i qualitat de vida.