al contingut a la navegació Informació de contacte

22 llits donen servei al sociosanitari del Solsonès

Els ingressos en llits de llarga i de mitja estada s’hi suma el servei d’hospital de dia

DIMARTS 20 FEBRER 2024

El sociosanitari del Solsonès és un dels serveis valorats més positivament dels quins ofereix l’ens de salut comarcal, on diversos professionals atenen, amb molta cura i professionalitat, a les persones usuàries. Disposa de vint-i-dos llits, onze dels quals son de mitja estada (un ingrés d’uns quaranta-cinc dies de mitjana) i altres onze de llarga estada (aquí l’ingrés és d’uns cent vint-i-tres dies de mitjana). No obstant, l’estada del pacient anirà en funció de la patologia i de la seva evolució.

 

Com funcionen els ingressos al sociosanitari?

 

Qui vulgui ingressar a la planta del sociosanitari del Centre Sanitari del Solsonès, ha de formular la petició. Una vegada feta la petició, serà valorada per part de l’equip multidisciplinar, qui avalua tan els ingressos com les altes. Aquest equip està format per un metge o metgessa, infermera, treballadora social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i auxiliar d’infermeria. Una vegada feta la valoració el pacient passarà a la llista d’espera, en la qual es prioritzarà els ingressos hospitalaris i els derivats pel metge de capçalera.

 

Què és l’ingrés per descans familiar?

 

L’ingrés per descans familiar, és aquell pensat per quan els cuidadors necessiten que el seu familiar passi uns dies en el centre. La durada d’aquest podrà tenir una durada de fins a 30 dies i es pot gaudir un cop l’any. L’ingrés per descans familiar pot venir motivat per la convalescència del cuidador o cuidadora, per descans familiar o per les vacances d’aquell qui se’n fa càrrec, o per proporcionar una descàrrega familiar quan la persona cuidadora necessiti uns dies de repòs. També hi ha la possibilitat de concertar llits de forma privada.

 

Gaudir del sociosanitari sense ingrés: hospital de dia

 

Un altre dels recursos que disposa el sociosanitari és el de l’hospital de dia. En aquest cas la persona usuària pot entrar a les deu del matí i estar-s’hi fins a les cinc de la tarda; se’ls hi donarà dinar i berenar, i existeix la possibilitat d’oferir transport.

 

Des que va entrar en funcionament, son moltes les persones i famílies que han pogut gaudir del sociosanitari del Centre Sanitari del Solsonès, ja sigui per una atenció i cura de la persona ingressada que, per les circumstàncies que fos, no podia rebre, com pel fet de donar als familiars la tranquil·litat que la seva gent gran està ben atesa, alimentada i amb totes les cures necessàries al seu abast.